Modele funkcji personalnej

Modèle kapitału ludzkiego generuje kulturę organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowaniu i współpracy. Pracownicy przyjmowani są do pracy z myślą o długotrwałym ich zatrudnieniu. Organizacja jest miejscem, w którym mają spędzić sporą część Swojego życia, tworzyć je rozwijać się. Przyjmuje się Więc do pracy osoby niekoniecznie z najlepszymi dyplomami, Takie lecz, które mają harmonijną Osobowość, są skłonne ne samodoskonalenia się je współpracy. Potencjalnych kandydatów jest Zatem sporo, w zasadzie jest NIM Każdy przeciętny Człowiek. W momencie zatrudnienia Organizacja przejmuje nad pracownikiem Funkcje opiekuńcze. Troszczy się o jego rozw, profesjonalny i OSOBISTY, DBA o jego Dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy. Pracownicy są Więc ciągle szkoleni i Zapewnia się im Zarówno dalszą edukację, Jak i rozww zdolności, możliwości, zainteresowań. Ludzie zwalniani są bardzo rzadko, un Jeśli Ktoś nie pracuje efektywnie, à przesuwany jest racjay na inne stanowiska pracy, flippant Znajdzie odpowiednie dla siebie zajęcie. Funkcja personalna jest à Jedna z funkcji Przedsiębiorstwa. Obejmuje ogół zagadnień koncentrujących się wokół ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwie, NP. zatrudnianie, Nimi gospodarowanie, w pomoc Rozwoju zawodowym. Funkcja personalna może być rozpatrywana Zarówno Pod dzielenie analizy teoretycznej (filozofia, szkoły, MODELE), ALE również analizy praktycznej (Procesy, procedury, wykonanie, zachowania).

Zarówno czynności o charakterze regulacyjnym i wykonawczym silnie oddziałują na siebie powodując wzajemne przenikanie. Funkcja personalna jest nieodzownie powiązana z zespołami pracowniczymi. JEJ Ewolucja związana jest z ciągłymi zmianami przygniatającej oraz Rozwoju nauki (o organizacji i zarządzaniu, Człowieku). Czynniki Takie Jak Struktura firmy, jej strategia, Kultura organizacyjna, otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na kształt funkcji personalnej w KAŻDYM przedsiębiorstwie. (Król H. 2010, art. 34) Funkcja personalna, Podobnie que Jak marketingowa, finansowa, Produkcyjna itd., Jest jedną z funkcji Przedsiębiorstwa. Zajmuje się zarządzaniem potencjałem nią organizacji, CZYLI-Mówiąc inacjay-ludźmi zarządzaniem, personelem zarządzaniem, zarządzaniem zasobem ludzkim (Bądź zasobami ludzkimi). Nazwy te mogą Jednak negatywnie kojarzyć się z uprzedmiotowieniem człowieka je nie oddają w entierement istoty działalności związanej z tą funkcją. Ogólny kierunek tej działalności określa się jako politykę personalną lub politykę kadrową.

Jest à jakby ogólna filozofia organizacji dotycząca potencjału Społecznego, na wysokim poziomie abstrakcji (Podobnie Jak ogólna Polityka Biznesu – politique d`affaires jest ogólną abstrakcyjną filozofią firmy). Konkretyzacją Polityki personalnej jest strategia personalna (Jeśli Firma świadomie ją tworzy), operacjonalizowana Następnie w postaci planów. W formalności Konieczne sprawie się Odejście OD przypadkowych i rutynowych narz, Zi administrtrowania personelem, na rzecz pour całościowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, Tak Jak każdego z zasobów niezbbijouxnych do funkcjonowania danej organizacji .